Portfolio

Sukces. Pasja. Działania

gerere_animatik_otwartosc_100


Gerere w liczbach

30 000

uczestników projektów:
przedsiębiorców społecznych, liderów zmian, sportowców, seniorów, dzieci

305%

Wzrost zaangażowania
w wykonywaniu codziennych
obowiązków u osób
z którymi działaliśmy

97%

osób biorących udział w naszych grywalizacjach deklaruje pozytywny wpływ programów na ich życie


Z czego jesteśmy dumniMieliśmy szczęście pracować z liderami biznesu, organizacjami pozarządowymi, przedsiębi-
orstwami społecznymi i instytucjami

Naszymi klientami są: